pruszcz-gdański.pl - Twój lokalny serwis informacyjny

Ferie 2023 dla dzieci w gminie Pruszcz Gdański

 14 lutego w naszym województwie uczniowie rozpoczną zasłużowe ferie zimowe. Gmina Pruszcz Gdański, jak podaje  na swojej stronie  przygotowała nich wiele propozycji: artystycznych, rekreacyjnych, wycieczkowych i filmowych.

FERIE ZIMOWE W 8 ŚWIETLICACH WIEJSKICH

Termin: 21-25.02.2022 R.
Godzina: od 8:00 do 16:00
Miejsce: świetlice w: Będzieszynie, Bystrej, Cieplewie, Jagatowie, Juszkowie, Rokitnicy, Straszynie i Żukczynie.
Cena za turnus: 25 ZŁ/OS.
Limit miejsc: 15 osób/świetlica
Uczestnicy: dzieci w wieku od 7 do 12 lat z terenu gminy Pruszcz Gdański

Nabór wniosków chętnych uczestników odbędzie się w terminie 8-11 lutego 2022 roku. Zapisy na półkolonie będą przyjmowane w formie elektronicznej poprzez przesłanie wypełnionej i podpisanej karty kwalifikacyjnej uczestnika na adres e-mail polkolonie.zgloszenia@wp.pl, z uwzględnieniem miejsca wypoczynku.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, kolejność zgłoszeń będzie decydująca. Po zakończeniu rekrutacji, najpóźniej do 11 lutego 2022 roku, wychowawca/kierownik wypoczynku poinformuje Państwa o zakwalifikowaniu na półkolonie oraz prześle wszystkie szczegóły i formalności dotyczące wypoczynku drogą mailowo.

Program

Karta kwalifikacyjna

Regulamin

Oświadczenie epidemiczne

Oświadczenie o samodzielnym powrocie dziecka

Klauzula informacyjna

PÓŁKOLONIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ROTMANCE

Półkolonie organizowane w Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Rotmance

Termin realizacji: 21-25.02.2022 r.
Godzina: 8.00-16.00
Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Rotmance (sale lekcyjne, hala sportowa, stołówka szkolna), miejsca wyjazdów.
Uczestnicy półkolonii: uczniowie klas I-IV Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Rotmance
Wychowawcy: nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Rotmance
Liczba uczestników: 45 uczniów, III grupy po 15 uczestników
Koszt półkolonii – 200 zł
Dokumenty do pobrania: https://szkolarot.edupage.org/news/

Liczy się kolejność dostarczenia zgłoszeń

Wpłaty dokonuje się na konto Rady Rodziców, po uprzednim otrzymaniu ze szkoły informacji o zakwalifikowaniu się dziecka do udziału w pólkoloniach (informacja przekazana zostanie poprzez dziennik elektroniczny w czwartek ok. godz. 16.00)

Program półkolonii:

Program odpowiada potrzebom środowiska, daje szansę w rozwoju edukacyjnym i wychowawczym dzieci, wzmacnia poczucie własnej wartości. Wspomaga  rozwój indywidualnych zdolności i mocnych stron każdego uczestnika, wspiera poznawanie pozytywnych wartości i buduje pożądane  postawy społeczne. Ukazuje wartość i znaczenie ruchu dla zdrowia fizycznego i psychicznego oraz rozwija umiejętność współdziałania w grupie poprzez wspólną zabawę i sport.

Każdy wychowawca zrealizuje w swojej grupie następujące zajęcia:

Zajęcia plastyczne – sensoryczne:

 • butelka emocji,
 • rzeźby z masy solnej,
 • odlewy gipsowe,
 • porcelanowe bałwanki,
 • masa sensoryczna slime.

Zajęcia muzyczno-ruchowe:

 • zabawy integracyjne,
 • zajęcia rytmiczne,
 • zajęcia taneczne.

Zajęcia sportowe na sali gimnastycznej

Doświadczenia  – zajęcia prowadzone przez firmę zewnętrzną:

 • Walentynki w laboratorium,
 • Sole kąpielowe,
 •  Kraina fluorescencji,
 • Zimowe laboratorium,
 • Kuchnia molekularna.

Wycieczki:

 • Escape Room,
 • Zimowy kulig w Szymbarku,
 • Faktoria w Pruszczu Gdańskim – gra terenowa.

 

FILMOWA ZIMA Z OŚRODKIEM KULTURY

Miejsce: Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej w Cieplewie, ul. Długa 20A
Cena za bilet: 12 zł (bilet ulgowy)
Limit miejsc: 50 osób/seans

14 lutego 2022

godz. 11:00         Ella Bella Bingo
godz. 17:00        Nawet myszy idą do nieba

15 lutego 2022

godz. 11:00         Klara Muu!
godz. 17:00        Szybcy i śnieżni

21 lutego 2022

godz. 11:00         Nawet myszy idą do nieba
godz. 17:00        Ella Bella Bingo

22 lutego 2022

godz. 11:00         Szybcy i śnieżni
godz. 17:00        Klara Muu!

W związku z reżimem sanitarnym na sali kinowej będzie tylko połowa widzów (50 osób max). Sprzedaż biletów w Biurze Obsługi Klienta OKSiBP. Więcej informacji pod nr tel.: 728 415 566

 

POSZUKIWANIA SKARBU

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w queście pt. Szlakiem elektrowni wodnych w Straszynie. Jest to nowoczesna gra terenowa oparta na aplikacji internetowej. Młodsi uczestnicy otrzymają broszury, starsi posłużą się aplikacją. Po przejściu trasy, rozwiązaniu zagadek i „zdobyciu skarbu” nagrodą będzie ognisko w miejscu rekreacji nad Radunią, połączone z quizem ornitologicznym i pieczeniem kiełbasek. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą quest, otrzymają dyplomy.

21 lutego 2022 /poniedziałek/ czas trwania 4 godziny

Start o godz. 10:00 pod Mediateką.
Przewidujemy 2 grupy wiekowe: 7-10 lat oraz 11-14 lat.
Zapisy osobiście w Mediatece, telefonicznie: 883 833 958 lub e-mailowo: mediateka@pruszczgdanski.pl
oferta bezpłatna

ZIMOWE SPACERY Z NIESPODZIANKAMI

Zimowe igraszki i ptaszki w Jagatowie

Zapraszamy dzieci na przepędzające nudę zabawy z ornitologią.
Na uczestników czekają zajęcia plastyczne, gry i zabawy oraz niespodzianka przygotowana przez OSP w Jagatowie.
Ptaki na ilustracjach -prezentowanie ilustracji, rozpoznawanie i dokarmianie skrzydlatych przyjaciół, rysowanie, lepienie ptaków na śniegu, rozwiązywanie zagadek przyrodniczych ­ mini gra terenowa, obserwowanie, jakie ptaki występują w Jagatowie

22 lutego 2022 /wtorek/ czas trwania 1,5 godziny

Start o godz. 10:00 na placu przed remizą.
Grupa wiekowa: 7-12 lat.
Zapisy osobiście w Mediatece, telefonicznie: 883 833 958 lub e-mailowo: mediateka@pruszczgdanski.pl
oferta bezpłatna

Zimowe igraszki i ptaszki w Wojanowie

Zapraszamy dzieci na przepędzające nudę zabawy z ornitologią.
Na uczestników czekają zajęcia plastyczne, gry i zabawy oraz kulinarna niespodzianka.
Ptaki na ilustracjach, rozpoznawanie i dokarmianie skrzydlatych przyjaciół, rysowanie, lepienie ptaków na śniegu, rozwiązywanie zagadek przyrodniczych ­ mini gra terenowa, obserwowanie, jakie ptaki występują w parku w Wojanowie.

23 lutego 2022 /środa/ czas trwania 2 godziny

Start o godz. 10:00 przy wejściu do parku
Grupa wiekowa: 7-12 lat.
Zapisy osobiście w Mediatece, telefonicznie: 883 833 958 lub e-mailowo: mediateka@pruszczgdanski.pl
oferta bezpłatna

Ognisko to nie wszystko!

Zapraszamy dzieci i młodzież do wspólnej zabawy przy ognisku na terenie OKSiBP w Cieplewie. Prezentacje artystyczne uczestników zajęć muzycznych w Cieplewie. Pieczenie kiełbasek, śpiewy przy akompaniamencie gitary i zabawa w odgadywanie postaci popularnych bohaterów literatury dziecięcej. Dodatkowo pokazy psów sportowych i słodkie niespodzianki!

24 lutego 2022 /czwartek/ czas trwania 1,5 godziny

Start o godz. 17:00 na placu za Ośrodkiem.
Grupa wiekowa: wydarzenie familijne
Wstęp Wolny
oferta bezpłatna

Zimowe igraszki i ptaszki w Mokrym Dworze

Zapraszamy dzieci na odpędzające nudę zabawy z ornitologią.
Na uczestników czekają zajęcia plastyczne, gry i zabawy oraz niespodzianka przygotowana przez OSP w Wiślinie.
Pogadanka o ptakach, rozpoznawanie i dokarmianie skrzydlatych przyjaciół, rysowanie, lepienie ptaków na śniegu, rozwiązywanie zagadek przyrodniczych ­ mini gra terenowa, obserwowanie, jakie ptaki występują w Wiślinie.

25 lutego 2022 /piątek/ czas trwania 1,5 godziny

Start o godz. 11:00 w Skansenie Żuławskich Maszyn Rolniczych
Grupa wiekowa: 8-12 lat
Zapisy telefonicznie: 883 836 897, osobiście w bibliotece w Wiślinie lub e-mailowo: wislina@pruszczgdanski.pl
oferta bezpłatna

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania wydarzeń z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych lub zaostrzenia obostrzeń pandemicznych. Prosimy o sprawdzanie informacji na stronie kulturatutaj.pl w zakładce Aktualności.

FERIE NA SPORTOWO

Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański zaprasza dzieci w wieku od 7 do 12 lat na „Sportowe Ferie z OSiREM” w terminie od 22 do 25 lutego 2022 r. gdy i zabawy na sportowo prowadzone będą w szkołach na terenie gminy Pruszcz Gdański (hale sportowe) według harmonogramu:

22 lutego 2022:

9:00 – 11:00 – Wiślinka (ul. Szkolna 10)
12:00 – 14:00 – Przejazdowo (ul. Jesionowa 7)

23 lutego 2022:

9:00 – 11:00 – Rotmanka (Al. Piłsudskiego 37)
12:00 – 14:00 – Borkowo (ul. Akacjowa 2)

24 lutego 2022:

9:00 – 11:00 – Łęgowo (ul. Szkolna 9)
12:00 – 14:00 – Straszyn (ul. Starogardzka 48)

25 lutego 2022:

9:00 – 11:00 – Wojanowo (ul. Parkowa 4)
12:00 – 14:00 – Wiślina (ul. Mostowa 5)

Na zajęcia sportowe obowiązują zapisy. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowe informacje i zapisy pod nr tel.: 505 867 952.

Oświadczenie do pobrania

TENIS STOŁOWY

W pierwszym tygodni ferii zapraszamy dzieci i młodzież z terenu gminy na zajęcia nauki gry w tenisa stołowego z elementami profilaktyki.

Szkoła Podstawowa w Straszynie:

15 lutego 2022 w godz. od  16:00 do 17:00

16 lutego 2022 w godz. od 16:00 do 17:00

18 lutego 2022 w godz. od 16:00 do 18:00

Szkoła Podstawowa w Borkowie

14 lutego 2022 w godz. od 16.15 do 18.15

17 lutego 2022 w godz. od 16.15 do 18.15

Szczegółowe informacje pod nr: 792 182 644

FERIE DLA STARSZYCH UCZNIÓW
Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Rusocinie zaprasza młodzież w wieku 14 – 15 lat.

Program:
14 – 18.02.22 w godz. 9.00 – 13.00 ferie zawodowców:
– poznanie zawodów gastronomiczno – hotelarskich, mechatronicznych, samochodowych i agrotronicznych
–  obiad
21 – 25.02.22 w godz. 9.00 – 13.00
–  matma, polak i angielski – przygotowanie ósmoklasistów do egzaminów
–  obiad
Koszt pobytu 100 zł / os. / tydzień
Akcja zgłoszona do Kuratorium Oświaty, uczestnicy objęci ubezpieczeniem. Więcej informacji i zapisy do 7 lutego 2022 godz. 15.00 pod nr telefonu 58 301 00 61 Nr konta do wpłaty 60 1140 2004 0000 3102 8144 0660

źrodło: Urząd Gminy Pruszcz Gdański na swojej stronie https://www.pruszczgdanski.pl/asp/ferie-w-gminie-pruszcz-gdanski—pelna-oferta,2,artykul,1,1483

Nie masz pomysłu na atrakcję dla dzieci? Zapraszamy do Muzeum Dejavu to świetna atrakcja w Gdańsku w ferie dla dzieci. Jest to interaktywne muzeum zabawy i nauki Mamy dla Ciebie świetną wiadomość –  warto zorganizować wyjazd do naszego Muzeum Iluzji i Złudzeń Optycznych DejaVu w Gdańsku. Jesteśmy otwarci przez 7 dni w tygodniu, co pozwoli uniknąć kolejek i zwiedzić całe panoptikum, które oferujemy. Jeśli jesteście w dużej grupie, mamy specjalną ofertę biletów grupowych. To doskonała opcja na zwiedzanie również Gdańskiej Starówki.Zapraszamy!

Tagi

Udostępnij
Facebook
Twitter
Pinterest
Reddit
Kategorie aktualności

Chcesz przystąpić do newslettera?Zapisz się i bądź na bieżąco!

Pruszcz-gdański.pl

Twój serwis z artykułami.